Algemene informatie Het CVS

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in week 47 (eind november) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. De locatie van het CVS wisselt regelmatig. Bij bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van dit moment. In 2020 kon er door de coronapandemie geen congres worden georganiseerd en in 2022 is er besloten het congres in oktober te organiseren, zodat een mogelijke volgende wave van de pandemie niet met het congres zou conflicteren.

Afbeelding 60899

De locatie van het CVS wisselt regelmatig. Een groot aantal verschillende steden in Nederland en België zijn in het verleden al bezocht. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Het eerste CVS werd georganiseerd in 1974. In de loop der jaren zijn deze bijeenkomsten uitgegroeid tot een belangrijk podium waar onderzoeksresultaten uitgewisseld worden en tegelijkertijd interactie plaatsvindt tussen de onderzoekswereld en beleidsmakers. Inmiddels valt het CVS te kenmerken als toonaangevend congres op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening in Nederland en België.

Afbeelding 60900

Het CVS start met een plenaire sessie waarin een aansprekend persoon het thema van het CVS inleidt en een discussie met de zaal wordt gevoerd. Vervolgens worden de bijdragen in kleinschalige parallelsessies gepresenteerd. In deze sessies is een informele sfeer waardoor deelnemers intensief met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het gezamenlijke diner vormt op donderdagavond een vast onderdeel van het programma.

Het bestuur stimuleert het gebruikmaken van een hotelovernachting nabij de congreslocatie. Het congres is alleen toegankelijk voor deelnemers die van te voren een bijdrage hebben geleverd. Het aantal deelnemers bedraagt circa 150 personen. De (ongeveer 100) bijdragen (papers) worden vooraf aan de deelnemers beschikbaar gemaakt. Elke deelnemers ontvangt daarnaast thuis een congresbundel.