DE STAD VAN STRAKS: DECOR VOOR BEWEGING Het CVS 2010

Datum:
Locatie:
Thema: De stad van straks: Decor voor beweging

De jury nomineerde dit jaar niet per categorie, maar voor beide prijzen de volgende papers:

 • Assessing equity of service delivery: A comparative analysis of measures of accessibility to public services - Neutens, T. & T. Schwanen
 • Urban Strategy houdt uw stad in beweging - Duijnisveld, M.A.G., M. de Kievit & A.L. Schelling
 • Verstedelijking en mobiliteit: de VS versus Nederland - Maat, C.
 • Op weg naar/met een duurzame navigatie: Is er een harmonie tussen routeplanners en de beleidsprincipes van wegencategorisering? - De Baets, K., D. Lauwers & G. Allaert
 • Tijdig openbaar vervoer in nieuwbouwwijken - Olthoff, E.E.
 • Conjunctuurontwikkelingen en toekomstige vervoersvraag: Hoe een vroegcyclische indicator leidt tot betere prognoses van treinvervoer - Spijkerman, P. & M.O. de Bruyn
 • HOV op loopafstand - Van der Blij, F.L., J.S. Veger & I.C. Slebos
 • Het ontwerpen van stedelijke openbaarvervoernetwerken: herontwerp van het Utrechtse buslijnennet met behulp van een genetisch algoritme - Van Eck, G.
 • Optimalisatie van het multimodale vervoersnetwerk in de Randstad, rekening houdend met meerdere doelstellingen - Brands, T. & E.C. van Berkum
 • Accessibility and the temporal organisation of public service facilities - Delafontaine, M. & T. Neutens
 • Applying StreamLine DTA model on the Amsterdam beltway - Mein, H.E., M.P.H. Raadsen & M. Schilpzand
 • De stad van straks: de bron van innovatie - Schrijnen, P.M. & S.C. van der Spek
 • Simulatiestudie naar methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland - Wouters, B.J.A. & J. van den Brakel
 • Ketenregie: Een bijdrage aan de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven - Vleugel, J.M. & P. Koolen
 • Synergie-effecten van ruimtelijk-infrastructurele projecten - Mouter, N. & J.A. Annema
 • De invloed van stationskenmerken op de vervoerwaarde van intercitystations - Thomas, T., A. Zaalberg & K.T. Geurs


Winnaars toepassingsprijs: Pim Spijkerman en Menno de Bruyn
Op de foto Menno de Bruyn (links) en Pim Spijkerman

Winnaars wetenschapsprijs: Pieter Schrijnen en Stefan van der Spek
Op de foto v.l.n.r. jurylid Mark van Hagen, Pieter Schrijnen en juryvoorzitter Erik Verroen

Winnaars jongerenprijs
De Jongerenprijs wordt door het CVS-bestuur uitgereikt aan het beste paper geschreven door auteurs tot en met 27 jaar. De winnaars betalen geen deelnamekosten voor het CVS 2011.

In 2010 heeft Elske Olthof gewonnen met haar paper Tijdig openbaar vervoer in nieuwbouwwijken

Op de foto Elske Olthof (rechts) met Rebbecca van der Horst, voorzitter van het CVS-bestuur