23 en 24 November 50 jarig jubileum

Het volgende CVS-congres zal plaatsvinden op 23 en 24 november 2023 in het Maison de la Poste te Brussel!

Deelnemen
Over Nog 0 dagen om je paper aan te melden kun je de paper aanmelden
Over Nog 0 dagen om je paper in te dienen en te registreren als deelnemer kun je de paper indienen en registreren als deelnemer
Nog Nog 0 dagen tot het CVS-congres

De locatie Maison de la Poste

Het 50 jarig jubileum van het CVS-congres vindt plaatsin het Maison de la Poste in Brussel. In het begin van de 20ste eeuw deed de Maison de la Poste dienst als ‘Hôtel de l’Administration,’ het administratief centrum van Tour & Taxis voor telefoon- en telegraafservices. In de jaren 1970 werd het gebouw gebruikt als postkantoor waardoor het de naam ‘Hôtel de la Poste’ kreeg. In de jaren 1990 werd er zelfs een populaire nachtclub in ondergebracht! Sinds de jaren 2000 is het een van de populairste locaties voor private en openbare evenementen van Brussel geworden.

Thema 2023 bekend! Jubileumeditie

Voorbij de heilige huisjes: een oproep aan de toekomstmakers!

Dit jaar vindt de 50e editie van het CVS-congres plaats. Al 50 jaar lang schrijven de CVS-gangers papers, wat betekent dat we een enorme schat aan kennis tot onze beschikking hebben. Dit jaar worden alle CVS-deelnemers uitgedaagd om mee te denken over het overbruggen van botsende belangen en toekomstvisies voor onszelf én de volgende generaties: een oproep aan de toekomstmakers!

Congresjaar 2023 Belangrijke data 2023

Het congres vindt plaats op 23 en 24 november 2023. De belangrijkste data voor dit jaar zijn:

  • Mei: Call for Papers met het thema voor het aankomende CVS
  • Mei t/m 15 juli: Aanmelden voorgenomen bijdrage(n)
  • 15 juli t/m 15 september: Indienen papers en registratie als deelnemer

Voorbereidingen voor de jubileumeditie Dit jaar is de jubileumeditie van het CVS-congres, heb je een leuk idee? Laat het ons weten.

De 50e editie staat alweer voor de deur; een jubilieumeditie. Een editie die wat speciaals verdient, daarom zijn we nu al druk bezig met de voorbereidingen. Heb je een idee voor het congres? Neem dan contact met het CVS-bestuur op! 

Paper database Zoek een paper

Met de zoekfunctie hieronder is het mogelijk te zoeken in de paperdatabase van het CVS. Vrijwel alle papers vanaf de jaargang 2002 zijn opgenomen in deze database.

Algemene informatie Het CVS Congres

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in week 47 (eind november) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS.

Bij bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken van dit moment. In 2020 kon er door de coronapandemie geen congres worden georganiseerd en in 2022 is er besloten het congres in oktober te organiseren, zodat een  mogelijke volgende wave van de pandemie niet met het congres zou conflicteren.

Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. Nieuwe inzichten en ideeën worden er gepresenteerd en bediscussieerd.

Meer over het CVS