Call for Papers 2024 Zijn we het spoor naar 2040 bijster?

In 2040 zijn we met 18 tot 21 miljoen mensen, fors meer dan waar ons land nu op is ingericht. Dat brengt enorme uitdagingen met zich mee naast de uitdagingen waar we momenteel al mee te maken hebben ten aanzien van klimaat, bevolkingsontwikkeling, digitalisering, geopolitiek, sociale onvrede en politieke onmacht. Dreigen we vanuit planologie en mobiliteit onder te sneeuwen en vast te lopen in de complexiteit van de opgaven of schijnt er nog licht aan het eind van de (trein)tunnel? 

We worden geconfronteerd met uitdagingen die ons pad naar duurzaamheid en een aantrekkelijke leefomgeving bemoeilijken. Zo staat veel van onze infrastructuur op instorten na jarenlang uitstel van de onderhoudsopgaven, is het OV sinds de uitbraak van corona nooit meer zo aantrekkelijk geweest als ervoor (afschalingen, bezuinigingen, personeelstekorten, materieeltekorten), neemt ons autogebruik weer toe als vanouds en lopen we achter op onze verstedelijkingsopgave. Anno 2024 blijkt dat veel auto's in de EU in de praktijk meer CO2 uitstoten dan wettelijk is toegestaan en de verkoop van elektrische auto’s niet zo voorspoedig verloopt als gehoopt doordat de energienetten vol zitten en fiscale regelingen worden teruggedraaid. 

Ook in de vervoersplanologie zijn ons diverse profetische ontwikkelingen beloofd: zo zou Mobility as a Service de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het OV in combinatie met deelmobiliteit vergroten; zouden we na corona anders gaan reizen; automatisering zou het antwoord zijn op een groeiend personeelstekort; zou de auto in de stad minder ruimte nodig hebben en ons mobiliteitssysteem zou veiliger worden. Daarnaast zouden we na 20 jaar praten eindelijk gaan rekeningrijden en zou iedereen mee moeten kunnen doen. De werkelijkheid lijkt weerbarstiger. Hebben we de opgaven onderschat, zijn we het spoor bijster? En wat kunnen we doen om weer op het juiste spoor naar 2040 te belanden?   

Het wringt. Aan alle kanten. Het zijn complexe vraagstukken die ons dwingen om opnieuw na te denken over onze benaderingen van mobiliteit, planologie en duurzaamheid. Hoe kunnen we een duurzame leefomgeving creëren zonder de bereikbaarheid van onze steden en dorpen te beperken? Hoe kunnen we de verstedelijking bevorderen zonder het milieu verder te belasten? Deze vragen vormen de kern van de 51e editie van het CVS-congres. We nodigen onderzoekers, beleidsmakers en praktijkmensen uit om hun inzichten en oplossingen te delen. Laten we samen de weg (of het spoor) vinden naar een duurzamere toekomst, om te voorkomen dat het licht aan het einde van de tunnel geen aanstormende goederentrein blijkt.