Anders dan anders: Corona editie Het CVS 2020

Datum: December 2020
Locatie: In de vorm van een speciale CVS-bundel
Thema:
Anders dan anders: Corona editie

Terugblik

Vanwege de corona pandemie was er dit jaar helaas geen "normaal" CVS-congres. Desondanks is het jaar niet zonder CVS voorbij gegaan. Eén van de dingen waar het CVS voor staat is namelijk kennisdeling; dat wilden we ook dit jaar weer mogelijk maken, zeker gezien al het werk en onderzoek dat plaatsvond rondom de impact van de coronacrisis op onze werkvelden. We brachten daarom dit jaar een speciale corona-editie uit van de CVS-bundel.

Op onze uitnodiging om een bijdrage te schrijven voor een speciale corona editie van de CVS bundel werd een overweldigend aantal 2-pagers ingediend door vakgenoten! Hierin is het onderwerp ‘Corona’ vanuit verschillende invalshoeken belicht; van de invloed op modellen tot de beleving van het thuiswerken, en van beschrijvingen van onze mobiliteit in corona-tijd tot verwachtingen over de ontwikkelingen ver in de toekomst. Inmiddels is de bundel ook digitaal beschikbaar!

In de bundel vind je onder andere:

  1. Meer dan 50 (!) bijdragen over vervoerplanologisch speurwerk in tijden van Corona, inclusief (onder andere) vergelijkingen met internationaal mobiliteitsbeleid, effecten op thuiswerken, sociale ongelijkheid, autodelen, stedelijke mobiliteit, goederenvervoer, het belang van data, strategieverandering en een overzicht van gedragsmetingen tijdens Corona.
  2. Ervaringen van onze sponsoren in coronatijd en 3 door de jury geselecteerde 'must reads'.
  3. Voor- en nawoorden van het Sociaal Cultureel Planbureau, René Appel (taalwetenschapper), Berthold Gunster (Omdenken) en Lennart Salemink (namens programmadirectie COVID-19 IenW).
  4. Bijdragen van onze speciale correspondenten in Chili, Australië, Italië, Verenigde Staten, Nederland en China.
  5. Interessante Corona-weetjes, de Corona bullshit bingo en een Corona-jaaroverzicht (tot nu toe).

CVS prijzen

Ook voor de jury was het CVS 2020 anders dan anders. Geen fysiek congres, geen uitgebreide papers om te beoordelen, maar 2-pagers. Voor de jury ook onbekend terrein. Na het lezen van alle bijdragen, bleef één beeld achter: wat wordt er op alle vlakken veel werk verzet op het Corona-thema! Er is veel aandacht voor de monitoring van ontwikkelingen en voor versnellingen (bijv. voor spreiding onderwijstijden). Via dataverzameling met behulp van enquêtes en panels proberen we met z’n allen om grip te krijgen op de ontstane situatie. Proberen, want voor het eerst slaat openlijk de twijfel toe, hoe gaan we verder? Thuiswerken en modal-shift (zowel gewenst als ongewenst) blijken twee grote overkoepelende thema’s in de bijdragen. De jury heeft de volgende 2-pagers als must reads beoordeeld:

Guusje Hallema, Martijn Kobus en Eelco Thiellier: Monitor fysiek en data-gedreven crowd management in Amsterdam in tijden van Covid (pagina 68).

Toelichting jury: Een mooi voorbeeld van een korte termijn versnelling in de monitoring, welke bijvoorbeeld gebruikt is om in te grijpen tijdens drukte in het Vondelpark. Leerzaam ook voor andere evenementen.

Maartje van der Aa, Carlijn Damen en Ivor Rispens: Corona als stroomversneller voor de onderwijsaanpak (pagina 126).

Toelichting jury: Het spreiden van onderwijstijden bleek afgelopen jaren een stroperig proces. Door Corona is dit in een stroomversnelling gekomen en gerealiseerd. Deze bijdrage laat praktisch zien hoe we deze periode positief kunnen gebruiken.

Guus Kruijssen: Reispatronen en Covid-19, een persoonlijke reiservaring (pagina 76)

Toelichting jury: De jury roemt in deze bijdrage de verwoording van twijfel. Het toegeven dat we ‘het niet weten’ in deze periode vinden we eerlijk, creatief en bovendien herkenbaar. We belonen daarom ook de gedurfde stellingname van de schrijver.