Onder het vergrootglas van de boze burger Het CVS 2019

Datum: Donderdag 21 november en vrijdag 22 november 2019
Locatie: Faculty Club te Leuven
Thema:
Onder het vergrootglas van de boze burger

Terugblik

Het CVS-bestuur bedankt alle deelnemers, voorzitters en sprekers voor hun actieve deelname aan het 46e CVS! Dit jaar vond het congres plaats in de Faculty Club te Leuven. Zo'n 160 deelnemers uit praktijk, wetenschap en beleid namen deel aan de openingssessie en 32 parallelsessies, waarin 103 papers werden gepresenteerd.

Het CVS had dit jaar als thema:'Onder het vergrootglas van de boze burger'. Dit thema stond dan ook centraal in de openingssessie. Roy Kemmers ging in op een aantal belangrijke redenen voor de politieke onvrede onder burgers en schetste oplossingsrichtingen. Michiel Jonker nam ons daarna mee naar de Noord/Zuidlijn en vertelde hoe het project sinds het dieptepunt rond 2009 een succesvolle communicatieslag heeft gerealiseerd waarmee het project afgerond kon worden. Voorzitter van de openingssessie en discussieleider was Kobe Boussauw, docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Hierop volgden verschillende boeiende parallelsessies waarin deelnemers hun papers presenteerden, werd er gezamenlijk gedineerd, werden de CVS prijzen bekendgemaakt en waren er CVS drinks in het centrum van Leuven.


De jury heeft de CVS prijzen 2019 als volgt toegekend:

1e prijs: Martijn Heufke Kantelaar en Barth Donners: Bereidheid tot gebruik van de nachttrein voor langeafstandsreizen binnen Europa. Klik hier voor het paper.

2e prijs: Machteld Laureyns, Thomas Vanoutrive en Huib Huysec : Participatie en Onderzoek Combineren via Burgerwetenschap: het Voorbeeld van Straatvinken. Klik hier voor het paper.

3e prijs: Gabriëlle Uitbeijerse, Astrid Kampert en Judith Nijenhuis: Risico op vervoersarmoede onder huishoudens in Utrecht en Heerlen. Klik hier voor het paper.

Daarnaast werd er voor het eerst een originaliteitsprijs uitgereikt. Deze prijs werd gewonnen door Kobe Boussauw en Thomas Vanoutrive met het paper Vlieg liever vanop een klimaatneutrale luchthaven: Brussels Airports communicatielijn voor de milieubewuste burger. Klik hier voor het paper.


Het juryrapport lees je hier.

Wij kijken terug op een geslaagd congres en hopen je graag weer te begroeten op het volgende CVS wat zal plaatsvinden op 19 en 20 november in het stadhuis van Gouda!

Hartelijke groeten,

Het CVS bestuur

PS: Wanneer hiertoe de behoefte bestaat kan de presentatie van de openingssessie van Roy Kemmers worden opgevraagd via info@cvs-congres.nl. De gehele presentatie van Michiel Jonker is in verband met copyright rechten niet beschikbaar, wel een groot deel ervan.