Hoe slim is 'smart' nou eigenlijk?! Het CVS 2016

Datum: Donderdag 24 november en vrijdag 25 november 2016
Locatie: De Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
Thema:
Hoe slim is 'smart' nou eigenlijk?!

Terugblik
Het CVS-bestuur bedankt alle deelnemers, voorzitters en sprekers voor hun deelname aan het 43e CVS. Dit keer in de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. 130 deelnemers uit de praktijk, wetenschap en beleid namen deel aan 1 openingssessie en 30 parallelsessies, waarin 88 papers werden gepresenteerd.
Het CVS stond dit jaar in het teken van Hoe slim is 'smart' nou eigenlijk?! Hoogtepunten waren onder meer:

  • Openingsessie met Bruno Fabre en Rogier van Kralingen
  • 3 Prijswinnaars CVS Prijs
  • 3 Winnaars Jongerenblog
  • 88 Paper presentaties

De jury heeft de CVS prijzen 2016 als volgt toegekend:

1e prijs: Arthur Scheltes, Menno Yap en Niels van Oort met Het verbeteren van de 'last mile' in een OV-reis met automatische voertuigen. Een Delftse case studie en stated preference onderzoek gecombineerd.

2e prijs : Mathijs de Haas, Eline Scheepers en Lucas Harms met Transities tussen reispatronen: Latente transitie analyse toegepast binnen het 'mobility biographies framework'

3e prijs: Niek Mouter met Wie trekt er aan de touwtjes? 28 politici over de actoren die politieke besluiten over het MIRT achter de schermen beïnvloeden.

Juryrapport CVS Prijs 2016

De jury heeft alle samenvattingen gelezen en hier 9 papers uit gekozen die vervolgens zijn beoordeeld op 1) wetenschappelijke kwaliteit, 2) beleidsmatige relevantie en praktische toepasbaarheid, 3) de mate van 'inspiratie die het oproept, grensverlegging en lef/gedurfde stellingname', 4) de relatie met het thema van 2016, hoe slim is 'smart' eigenlijk? Uiteindelijk zijn vijf papers genomineerd waarvan er drie in de prijzen zijn gevallen. De beoordeling van de samenvatting en papers heeft geblindeerd plaatsgevonden, dus zonder de namen en organisaties van de auteurs te kennen.

1e prijs
Het verbeteren van de 'last mile' in een OV-reis met automatische voertuigen. Een Delftse case studie en stated preference onderzoek gecombineerd.
Arthur Scheltes, Menno Yap en Niels van Oort

Er wordt veel geroepen over zelfrijdend vervoer, maar waar het vaak aan ontbreekt is de onderbouwing. De Jury was daarom erg blij met dit paper, waarin wordt gekeken in hoeverre zelfrijdend vervoerconcepten die nu al geleverd kunnen worden door de markt een meerwaarde zijn als aanvulling op het openbaar vervoer. Waar de Jury erg van onder de indruk was is dat dit niet alleen bekeken is met een modelsimulatie, maar ook vanuit de invalshoek van de gebruiker (wat vindt die er van?). Een waardevolle combinatie die veel concrete aanknopingspunten biedt om de kansen voor zelfrijdend vervoer een stap verder te brengen, maar ook laat zien wanneer het niet werkt.

2e prijs
Transities tussen reispatronen: Latente transitie analyse toegepast binnen het 'mobility biographies framework'
Mathijs de Haas, Eline Scheepers en Lucas Harms

Een heel kundig, goed uitgewerkt onderzoek dat laat zien welk effect 'life events' hebben op veranderingen in het mobiliteitspatroon. Het levert een belangrijke bijdrage aan het begrijpen van autonome ontwikkelingen in mobiliteit en het ontwerpen van maatregelen om mobiliteit te beïnvloeden op het juiste moment.

3e prijs
Wie trekt er aan de touwtjes? 28 politici over de actoren die politieke besluiten over het MIRT achter de schermen beïnvloeden.
Niek Mouter

De jury heeft met veel interesse dit paper gelezen, een onderwerp waar weinig over bekend is. De jury heeft veel waardering voor de tijd en energie die het heeft moeten kosten om al deze actoren te spreken en de resultaten vast te leggen. Wie er aan de touwtjes trekt is uiteindelijk misschien wel veel bepalender voor de keuzes in het MIRT dan de "objectieve" analyses waar veel mensen in ons veld zich voor inspannen. De jury is wel benieuwd welke conclusies de auteur er zelf aan verbindt. Is het slimmer om goed te lobbyen?

Naast de prijswinnaars heeft de jury een eervolle vermeldingen voor:
Een op herkomst en bestemming gebaseerd stationskeuzemodel van Mats Verschuren en Meten van structurele gedragsverandering onder voormalig deelnemers van OV-stimuleringsactie van Maastricht Bereikbaar van Lisette Hoeke, Maartje van der Aa en Martijn Kobus. Het eerste paper laat zien hoe op basis van slim combineren van bestaande databronnen beter de stationskeuze kan worden gemodelleerd. Het tweede paper leert ons dat stimuleren van ander mobiliteitsgedrag in de praktijk echt resultaat oplevert, zelfs een aantal jaar na introductie van de maatregel.

De jury van het CVS 2016
MSc. N. Guis, Nederlandse Spoorwegen
drs. C. Stelling, MuConsult
dr. M. Snelder, TNO
ir. J. Kalfsbeek, Twynstra Gudde
drs. T. Straatemeier, Goudappel Coffeng (voorzitter jury 2016)