Buiten de lijntjes kleuren - Tijd voor een nieuwe aanpak? Het CVS 2015

Datum: Donderdag 19 november en vrijdag 20 november 2015
Locatie: Congrescentrum Elzenveld in Antwerpen
Thema: Buiten de lijntjes kleuren - Tijd voor een nieuwe aanpak?

Twee prijswinnaars CVS prijs 2015
Donderdag 19 november werden de winnaars van de CVS-prijs 2015 bekend gemaakt. Dit gebeurde op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), waarvan de 42e editie dit jaar in Antwerpen plaatsvond. De CVS-prijs eert het beste paper op dit congres.

Het thema van het CVS 2015 is Buiten de lijntjes kleuren en dat heeft de jury ook gedaan door twee keer een 1e prijs uit te delen. Papers worden beoordeeld op inhoudelijke kwaliteit, originaliteit en leesbaarheid.

De eerste 1e prijs gaat dit jaar naar Laura Groenendijk.
Zij schreef een paper met de titel: 'Belevingswaarde kleurt de kwaliteit van openbaarvervoersknooppunten'. Volgens de jury is haar aantrekkelijk vormgegeven paper bijzonder omdat ze het bekende knoop-plaatsmodel voor vervoersknooppunten op basis van gedegen onderzoek heeft uitgebreid met de factor beleving. Dit resulteert in een beoordeling en ranking van stations die veel beter aansluit bij de perceptie van reizigers en beleidsmakers.

De tweede 1e prijs gaat dit jaar naar Stephan Valenta en Martijn Sargentini.
Zij schreven gezamenlijk een paper met de titel: "Maak van het fietspad geen autosnelweg! Pleidooi voor een opportunistische aanpak bij langeafstandsroutes voor fietsers". In dit paper wijken zij af van de gebaande paden door door te werken met 'reflection in action'. Het beschreven project, de aanpak van snelfietsroutes in de regio Amsterdam, speelt in op kansen als die zich voordoen en combineert slim verschillende doelen en stakeholders. Zo wordt resultaat geboekt, ook al is dat misschien anders dan vooraf gehoopt.

Winnaars blogwedstrijd voor jongeren 2015.
Afstudeerders en jong professionals in de civiele techniek, planologie, sociale geografie, verkeerskunde of een andere richting die iets te maken heeft met vervoersplanologie konden meedoen aan de CVS Blogwedstrijd 2015. Ondertussen heeft de jury de inzendingen beoordeeld en zijn de winnaars bekend. De winnaars hebben een gratis deelname aan het CVS 2015 gewonnen. Het CVS bestuur feliceert de winnaars met hun prijs:

  • Dennis Jongen
  • Raymond Huisman
  • Eelco Bos

Juryrapport

Dennis Jongen - Sprinten naar de toekomst

Vlot geschreven blog met een heldere link naar het thema. Dennis brengt duidelijk zijn visie naar voren en onderbouwt dit goed. Buiten de lijntjes is leuk, maar te snel te ver buiten de lijntjes, dan strandt de uitvoering. De praktijk vraagt om wat kleinere stapjes.

Raymond Huisman - Demografie en mobiliteit: stop met kleurenblinde variabelen!

Raymond brengt een helder punt naar voren dat best wel buiten de lijntjes is: introduceer variabelen over etnische achtergrond in je analyses en modellen omdat deze er nu eenmaal toe doen wanneer het gaat om verplaatsingsgedrag. Het stuk leest goed, de opbouw is zorgvuldig, al is het eerste deel misschien iets te lang. Dan neigt het wat naar een abstract van een eventueel paper. Maar in het slot herkennen we duidelijk een blogstijl.

Eelco Bos - Buiten de lijntjes van de Sneller & Beter-werkwijze

Het sterkste punt van Eelco's blog is dat hij een duidelijke en onderbouwde visie heeft op een lastig probleem. Sneller & Beter is immers lang niet altijd sneller en beter als het proces alsnog vastloopt in eindeloze bezwaarprocedures. Dat moet anders, aldus Eelco. Zijn blog sluit goed aan bij het thema, volgt een heldere lijn, maar als we nog een tip mogen geven: het mag wat losser qua stijl. We zitten nog niet helemaal op het puntje van onze stoel.