Robuuste infrastructuur; van alle markten thuis? Het CVS 2012

Datum: Donderdag 22 november en vrijdag 23 november 2012
Locatie: Hotel Casa 400 te Amsterdam
Thema: Robuuste infrastructuur; van alle markten thuis?

Terugblik
Het CVS-bestuur bedankt alle deelnemers, voorzitters en sprekers voor hun deelname aan het 39e CVS. Deze keer op 22 en 23 november 2012 in Hotel Casa 400 in Amsterdam. Ruim 120 deelnemers uit de praktijk, wetenschap en beleid namen deel aan 1 openingsessie en 30 parallelsessies, waarin 81 papers werden gepresenteerd.
Het CVS 2012 stond dit jaar in het teken van 'Robuuste infrastructuur van alle markten thuis?' De hoogtepunten:

De jury heeft de CVS prijzen 2012 als volgt toegekend:

1e prijs: Bunschoten, T.M., E.J.E. Molin & R. van Nes

2e prijs: Van Leusden, R., N. van Oort & M. Ebben

3e prijs: Van Velthoven-Aarts, Y.M., P.C. van Veggel & I. van Egmond

Jongerenprijs 2012
De jury heeft jongerenprijs 2012 toegekend aan: Pelzer, P.

Juryrapport CVS 2012
De jury heeft alle samenvattingen gelezen en hier 16 papers uit gekozen die vervolgens zijn beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, beleidsmatige relevantie en toepasbaarheid, originaliteit en creativiteit, en relatie met het thema van 2012, robuustheid. Zes papers onderscheidden zich van de rest dit jaar. Drie daarvan zijn helaas niet in de prijzen gevallen.

De genomineerden die (net) niet in de prijzen vielen waren:

  • Jeroen Grooten, Michel van Gelder en Willem Spruijt hebben de jury getrakteerd op een innovatieve en systematische analyse van de parkeerbezetting in Amsterdam
  • Luuk Brederode, Kees Larooij en Frank Aalbers hebben hoge ogen gegooid met hun analyse van het effect van treinpassages over spooroverwegen op bereikbaarheid voor wegverkeer, een onderwerp waar we niet snel aan denken bij bereikbaarheid en robuustheid
  • Bonno Pel, Danny Schipper en Harry Geerlings hebben een uitgebreide en onderbouwde literatuurverkenning gemaakt van het thema robuustheid en sluiten daarmee naadloos aan op het thema van dit congres

De eerste prijs is dit jaar voor Tim Bunschoten, Eric Molin en Rob van Nes. Deze mythbusters hebben onderzocht of de legendarische "trambonus" bestaat. De gedachte is dat het omzetten van een bus naar tram leidt tot toename in reizigers, ook al blijft de uitvoeringskwaliteit verder hetzelfde. De auteurs bewijzen op uitermate zorgvuldige wijze dat de trambonus inderdaad bestaat, en welke factoren hiervoor verantwoordelijk zijn. De jury was unaniem in haar oordeel dat dit paper tot de beste papers van dit jaar behoorden.

De tweede prijs is dit jaar voor Robert van Leusden, Niels van Oort en Martijn Ebben. Deze auteurs hebben ook een zeer actueel onderwerp ter hand genomen. De auteurs hebben de big data uit het GOVI systeem gebruikt om knelpunten in busroutes te identificeren en op te lossen. De jury vindt de toepassing van big data essentieel voor de toekomst, en deze toepassing bovendien een goede manier om kosten te besparen en tegelijk de kwaliteit te verbeteren.

De derde prijs gaat dit jaar naar Yvonne van Velthoven-Aarts, Pierre van Veggel en Ingeborg van Egmond, die met hun bijdrage over het effect van Spitsmijden Brabant hebben aangetoond dat evaluatie van mobiliteitsmanagement belangrijk is. De jury onderkent dat deze bijdrage zeer actueel is en dat de resultaten heel bruikbaar zijn als leermateriaal voor de verdere uitvoering van Beter Benutten.

De jury van het CVS 2012

  • Erik Verroen, Twijnstra Gudde
  • Mark van Hagen, Nederlandse Spoorwegen
  • Martie van der Vlist, Goudappel Coffeng
  • Maaike Snelder, TNO
  • Casper Stelling, MuConsult (voorzitter 2012)