Sessievormen

CVS biedt ruimte aan een drietal sessievormen: "reguliere sessies", het "discussiepaper" en het "kampvuur". De mogelijkheden worden hieronder kort beschreven.

  • Reguliere sessie: Voor de reguliere sessie schrijft u een paper van maximaal 15 pagina's over het thema van CVS van dit jaar, of een ander voor CVS relevant thema. Dit paper presenteert u tijdens het CVS, gevolgd door vragen uit het publiek en een korte discussie.
  • Discussiepaper: staat u open voor een constructief-kritische beschouwing op uw paper? Dan kunt u een discussiepaper schrijven. In een sessie presenteert u eerst uw paper, waarna een referent op het paper reflecteert.
  • Paper voor een kampvuursessie: Tijdens deze sessie bespreken CVS-ers een aantal dilemma's en onderwerpen in de vervoersplanologie. Welke, dat bepaalt u zelf. Schrijf een korte bijdrage waarin u een dilemma of onderwerp in de vervoersplanologie beschrijft. Bij sterke voorkeur een korte bijdrage (ongeveer 800 woorden).

Daarnaast willen we ruimte bieden voor eigen initiatief. Mocht u suggesties hebben voor creatieve sessievormen of specifieke ideeën hebben voor de presentatie van uw eigen paper, dan gaan we graag in gesprek met u om te bespreken of en hoe uw idee is te realiseren.

Actualiteit

Het laatste nieuws

01-02-2017

Voorbereidingen CVS 2017 gestart

Lees verder

16-11-2016

Sprekers openingssessie bekend

Lees verder
UA-4092394-1