Call for Papers 2016

Hoe slim is ‘smart’ nou eigenlijk?!

Het is hét buzzword van deze tijd: 'smart'. De verwachtingen van deze technologische revolutie zijn hoog. Door gebruik van real-time data en verbinding met het internet kunnen producten en diensten zich 'smart' gedragen. Zo kunnen we onder andere pro-actief en op maat advies of ondersteuning krijgen op tal van zaken. Ook in de vervoersplanologie dringt deze 'smart' ontwikkeling door. Denk bijvoorbeeld aan apps die het mogelijk maken met een druk op de knop de snelste route te vinden rekening houdend met de huidige en verwachte verkeerssituatie. Of de OV-chipkaart waardoor vervoeraanbod beter op de vraag kan worden afgestemd. Op termijn zullen 'smart cities' volgens velen onze woon- en werkomgeving veel prettiger en efficiënter maken, en gaan 'smart auto's' ervoor zorgen dat er geen ongevallen meer gebeuren en dat we veel zuiniger kunnen rijden. Kortom, 'smart' technologieën en diensten kunnen ons mobiliteitssysteem, onze ruimtelijke inrichting, en dus ons vakgebied flink gaan beïnvloeden. Maar hoe dat precies uitpakt, daar is nog weinig over bekend. Verandert de opkomst van de zelfrijdende auto's de vraag naar nieuwe wegen? Wat gaan 'smart cities' precies betekenen voor ons energiegebruik en voor de ruimtelijke inrichting? En dichter bij huis: hebben de OV-chipkaart of de vele reis-apps misschien nu al effect op onze mobiliteitskeuzes?

Nederland heeft zich ten doel gesteld om bij de koplopers van 'smart' technologieën te horen. Een dergelijke ambitie vraagt ook om goed inzicht in de implicaties van 'smart' voor de vervoersplanologie. Daarbij rijst ook de vraag óf de effecten van meer 'smart' per definitie enkel rooskleurig zijn: durven mensen bijvoorbeeld wel in een auto plaats te nemen die gehackt kan worden? Wordt de inrichting van steden wel aantrekkelijker, wanneer auto's zichzelf elders kunnen parkeren? Kan iedereen nog wel meedoen, als ons mobiliteitssysteem zo ICT-gedreven wordt? En hoe verandert de beleving en het veiligheidsgevoel van de treinreis als de conducteur is vervangen door scanners en camera's? Het 'slimmer' maken van bestaande systemen vereist dus ook aandacht voor belangrijke thema's als veiligheid, ethiek, duurzaamheid, privacy en consumentenvertrouwen. En is dat 'smart' allemaal wel nodig? Want zeg nou zelf, we hebben de laatste decennia de verkeersveiligheid in Nederland toch ook zonder 'smart'-technologie drastisch kunnen verbeteren. Onder welke voorwaarden is 'smart' nou eigenlijk echt slimmer dan een traditionele oplossing?

Dit jaar staan we op het CVS stil bij de vraag: Hoe slim is 'smart' nou eigenlijk?! Met andere woorden: een focus op 'smart' maar met een kritisch onderzoekende blik. In hoeverre zijn we klaar voor 'smart' ontwikkelingen? Welke kansen, maar ook bedreigingen, bieden data, ICT en 'smart' technologieën voor de uitdagingen waar we samen voor staan? Kunnen we straks niet meer om 'smart cities' heen, of zal het zo'n vaart niet lopen? Gaat 'smart mobility' de manier waarop we ons verplaatsen drastisch veranderen, of is die slimme mobiliteit eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken? Zijn traditionele vervoersplanologische oplossingen ook niet gewoon slim of misschien soms nog veel slimmer? En wat betekent dit alles voor de inrichting van Nederland, en voor de (samenwerking tussen) relevante spelers als overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en eindgebruikers?

Deelname aan het CVS
Deelname aan het CVS is mogelijk door een paper in te dienen dat zal worden gepresenteerd tijdens het CVS. Alle ingediende papers worden in principe opgenomen in het programma. U schrijft uw bijdrage op persoonlijke titel. Uw bijdrage kan gaan over een afgerond onderzoek, maar ook over een nieuw, nog niet uitgekristalliseerd idee, een aansprekend ontwerp, een nieuwe methode of een goed onderbouwde mening. Ook een reactie op een paper van een voorgaand CVS behoort tot de mogelijkheden. U bent vrij in het kiezen van een eigen onderwerp. Elke deelnemer dient auteur te zijn van één of meerdere bijdragen aan het CVS. Deelnemers mogen maximaal twee presentaties verzorgen. De tarieven voor CVS 2016 vindt u hier.

Waarvoor dient het thema?
Het thema van het CVS staat centraal tijdens de traditionele openingssessie waarbij toonaangevende gastsprekers hun visie op het thema geven en de discussie aangaan met het publiek. Deelnemers worden uitgenodigd om dit thema te verwerken in hun persoonlijke bijdrage aan het congres. U bent echter vrij om te bepalen of en in welke mate u uw bijdrage aan het CVS wilt afstemmen op het thema.

Belangrijke data: 15 juli en 15 september
De bijdragen dienen vooraf aangemeld te worden. Dit kan tot en met 15 juli via onze website. Klik hier om uw papers aan te melden. De definitieve papers dienen uiterlijk 15 september ingediend te worden via de website. Het tijdpad voor de organisatie van het CVS is strak en we moeten deze datum dan ook strikt handhaven. Voor deelname aan het CVS dient elke deelnemer zich persoonlijk te registreren. Dit is mogelijk tussen 15 juli en 15 september. Ook hiervoor kunt u op de website terecht.

Richtlijnen voor uw paper
Het format voor het paper is aangepast. De aangepaste richtlijnen voor het schrijven van papers en het format zelf vindt u hier. Kortere bijdragen worden op prijs gesteld. Als u kiest voor een langere bijdrage, beperk u dan tot maximaal 15 pagina's (inclusief titelpagina, literatuurverwijzingen en bijlagen). Een paper mag maximaal 3 auteurs hebben; minimaal één auteur moet deelnemen aan het CVS 2016. Als er te veel papers worden aangemeld, behoudt het bestuur zich het recht voor te selecteren op basis van datum van aanmelding, relatie met het thema en de kwaliteit van de paper. Mochten de richtlijnen u voor onoverkomelijke problemen stellen, neem dan contact op met het bestuur van het CVS (info@cvs-congres.nl).

Sessievormen
Naast reguliere sessies geven we ook dit jaar het discussiepaper en het kampvuur weer een plek in het programma. Hier is meer informatie te vinden over de verschillende sessies waarvoor een paper ingediend kan worden. Mocht u daarnaast suggesties hebben voor (andere) creatieve sessievormen of specifieke ideeën hebben voor de presentatie van uw eigen paper, dan gaan we graag in gesprek met u om te bespreken of en hoe uw idee is te realiseren.

Datum en locatie
Het CVS 2016 vindt op 24 en 25 november plaats in Congrescentrum de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle. Informatie over deze locatie is hier te raadplegen.

Meer informatie?
Nadere informatie over deelname vindt u op onze website (www.cvs-congres.nl). Eventueel kunt u ook contact opnemen met Gerda Wiggemans van de congresorganisatie van het CVS (info@cvs-congres.nl).

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en wensen u succes met het opstellen van uw paper. Kent u collega's die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname aan het CVS? Stuur deze uitnodiging dan gerust aan hen door.

Met vriendelijke groeten,

Het CVS-bestuur:
Teije Gorris (voorzitter)
Johannes Beuckens
Matthijs Dicke-Ogenia
Marije Hamersma
Nina Schaap
Vincent Weeda

Actualiteit

Het laatste nieuws

01-02-2017

Voorbereidingen CVS 2017 gestart

Lees verder

16-11-2016

Sprekers openingssessie bekend

Lees verder
UA-4092394-1